مگنت حرفه‌ای

در این سیستم با فعالیت روی پیج شما باعث جذب مخاطبان به سمت پیج شما میشویم جواب دهی در این سیستم تا حدود زیادی بستگی به فعالیت شما روی پیج و پستهای جذابی که قرار میدهید دارد.در این روش تیم گلد فالوور با شناسایی هشتگ ها و صفحات مربوط به موضوع صفحه شما مخاطبین فعال و هدفمند را با کمک سیستم های تبلیغاتی هوشمند جذب می‌کند.

ت۲۴۹,۰۰۰ / در ماه
 • افزایش فالوور هدفمند 2k الی 5k
 • بالارفتن بازخورد واقعی پیج و کاربر فعال
 • بالا بردن امنیت پیج
 • -
 • -
 • -
 • -

مگنت پلاس

در این سیستم با فعالیت روی پیج شما و ارسال همزمان فالوور های ایرانی جذب مخاطبان به سمت پیج شما با سرعت بالا تری صورت میپذیرد جواب دهی در این سیستم تا حدود زیادی بستگی به فعالیت شما روی پیج و پستهای جذابی که قرار میدهید دارد.در این روش تیم گلد فالوور با شناسایی هشتگ ها و صفحات مربوط به موضوع صفحه شما مخاطبین فعال و هدفمند را با کمک سیستم های تبلیغاتی هوشمند جذب می‌کند.

ت۸۹۹,۰۰۰ / در ماه
 • افزایش فالوور هدفمند 2k الی 5k
 • بالارفتن بازخورد واقعی پیج و کاربر فعال
 • بالا بردن امنیت پیج
 • ارسال 10ک فالوور واقعی ایرانی
 • مشاوره ،راهنمایی و آموزش درباره نحوه چگونگی مدیریت پیج
 • 3 بار تبلیغ در پیج های +200k مرتبط با موضوع پیج

VIP مگنت

در این سیستم با فعالیت روی پیج شما و ارسال همزمان فالوور های ایرانی جذب مخاطبان به سمت پیج شما با سرعت بالا تری صورت میپذیرد جواب دهی در این سیستم تا حدود زیادی بستگی به فعالیت شما روی پیج و پستهای جذابی که قرار میدهید دارد.در این روش تیم گلد فالوور با شناسایی هشتگ ها و صفحات مربوط به موضوع صفحه شما مخاطبین فعال و هدفمند را با کمک سیستم های تبلیغاتی هوشمند جذب می‌کند.

ت۱,۷۹۹,۰۰۰ / در ماه
 • افزایش فالوور هدفمند 2k الی 5k
 • بالارفتن بازخورد واقعی پیج و کاربر فعال
 • بالا بردن امنیت پیج
 • ارسال 20ک فالوور واقعی ایرانی
 • مشاوره ،راهنمایی و آموزش درباره نحوه چگونگی مدیریت پیج
 • 3 بار تبلیغ در پیج های +200k مرتبط با موضوع پیج
 • 5 بار تبلیغ در پیج های +500k مرتبط با موضوع پیج